• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

O nás

Naša spoločnosť začala fungovať od roku 1997 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Predmetom jej podnikania sa stal predovšetkým obchod s drevom a surovou drevnou hmotou. Drevná hmota bola expedovaná ako na tuzemských spracovateľov, tak aj na spracovateľov z Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Talianska a Poľska.

 

V roku 2002 sa spoločnosť s ručením obmedzeným pretransformovala na terajšiu pod názvom Slovenská lesnícka a obchodná spoločnosť, a.s. Zakladajúcimi členmi bolo 11 akcionárov. Predmetom firemného podnikania je obchod s drevom toho istého zamerania ako v prípade predchodcu, t. j. predaj drevnej hmoty do tuzemska a export do zahraničia. V roku 2004 sa spoločnosť vplyvom kalamít začala zaoberať aj ťažbami, a to kalamitnou a plánovanou ťažbou. Ťažobné práce boli vykonávané harvestorovou, traktorovou a lanovkovou technológiou. Pôsobisko ťažby predstavovali štátne lesy TANAPu a tiež Česká republika – kalamita EMA, kalamita KIRILL. Uvedené ťažby vykonávala naša spoločnosť pomocou šiestich harvestorových uzlov.

 

V roku 2011 sme otvorili predajný sklad stolárskeho reziva. Nachádza sa tu materiál prvej a druhej triedy, ktorý je kvalitne napílený a vysušený na požadovanú 8-12 % vlhkosť. Dreviny patriace do nášho štandardného sortimentu sú napr. borovica, smrek, smrekovec, naturálny a parený buk, dub, jaseň, jelša, javor či čierny orech. Celý sortiment je k dispozícii v dĺžke 3 alebo 4 metrov, pri ihličnanoch výnimočne i 5 metrov. Uvádzané hrúbky sú 32 mm a 52 mm, na požiadanie aj 45 mm. Rezivo je rezané naostro, čo znamená, že šírka každej dosky je rôzna.